ไม่ล้างแอร์ เสี่ยงโรคร้าย

ไม่ล้างแอร์ เสี่ยงโรคร้าย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลไว้ว่า ในช่วงอากาศร้อนคนนิยมเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน
การไม่ได้มีการล้างแอร์เป็นเวลานาน เกิดความชื้นจากตัวแอร์และท่อน้ำทิ้ง ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย หากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อโรคเข้าไปจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ลักษณะอาการที่พบมี 2 แบบคือ
🔸โรคลิเจียนแนร์ ~มีอาการปอดอักเสบรุนแรง มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น
🔸ไข้ปอนเตียก ~มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ประชาชนทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรงจะไม่มีอาการ สำหรับกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำและผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน โ รคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือโรคมะเร็ง

วิธีป้องกัน
1 ควรมีการล้างทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ
2 หากเป็นแอร์ตามบ้านควรล้างแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลังและด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออกอย่างน้อยเดือนละครั้งและควรล้างแอร์แบบเต็มระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากใช้แอร์ทุกวัน ควรล้าง6 เดือนครั้ง


อ้างอิงจาก: ขอขอบคุณข้อมูล: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code