เลขกำลังวัน ใช้ได้ทุกงวด

เลขกำลังวัน ใช้ได้ทุกงวด

เลขเด่น ประจำวันจันทร์ 6 5

456 296 762 650 985 015

56 62 50 85

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

96 67 52 15

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลขเด่น ประจำวันอังคาร 7 5

175 472 078 754 057 471

75 27 47 17

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

   50 56 75 52

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลขเด่น ประจำวันพุธ 8 5

580 457 781 787 504 854

51 87 57 08

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

   85 81 05 54

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลขเด่น ประจำวันพฤหัส 0 9

092 130 507 289 791

09 07 89 91

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

   29 30 49 97

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลขเด่น ประจำวันศุกร์ 0 2

528 785 954 732 650

20 62 12 82

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

   40 80 10 30

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลขเด่น ประจำวันเสาร์ 8 2

528 785 954 732 650

58 52 84 18

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

   21 26 87 20

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เลขเด่น ประจำวันอาทิตย์ 2 5

520 452 785 954 732 650

50 57 25 21

เลขเด่น เลขตัวสำรอง

   95 35 29 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code